خط مشی کیفیت

شرکت گزسکه موارد ذیل را در انطباق با اهداف تجاری شرکت مبنی بر حضور قوی و موثر در بازار رقابت داخلی و خارجی،افزایش بهره وری وگسترش سهم بازار اعلام می دارد.

  • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت
  • بهبود مستمر کیفیت گز با حفظ ترکیبات کاملا طبیعی وغیر شیمیایی
  • افزایش رضایت مشتری
  • تامین ایمنی و بهداشت محصولات تولیدی مطابق با قوانین واستانداردهای بهداشتی وغذایی جهت حفظ سلامت مشتریان
این خط مشی بنا به نیاز جهت تداوم ، مورد بازنگری قرار می گیرد.
X